top of page
Screenshot%202021-03-19%20at%2023.57_edi
INDEXI | THE PLATINUM COLLECTION

INDEXI | THE PLATINUM COLLECTION

Predaj Se Srce 

A. Korać – A. Korać – F. Redžić

 

Voljela Je "Sjaj U Travi" 

V. Delač – M. Perfiljeva – R. Rihtman

 

Sve Ove Godine 

E. Lesić – K. Monteno – E. Lesić

 

Svijet U Kojem Živim 

S. A. Kovačević, F. Redžić – Ž. Altarac – S. A. Kovačević

 

Pozovi Me Na Kafu 

A. Korać – A. Korać – F. Redžić

 

Plima 

S. A. Kovačević – K. Kovačević – S. A. Kovačević

 

Pokaži Mi Dlan 

F. Redžić

 

Bud