CR:

Novi album kvinteta Vlade Maričića pojačan Brajanom Linčom